Prinses Beatrixschool
"Waar je kind mag zijn!"

Trompweg 12
7441 HR Nijverdal
T: 0548 655249
E: info@beatrix-ikt.nl 

Ouderraad

Wat is het doel van de Ouderraad (OR)
De relatie tussen de ouders, medezeggenschap, de directie en de school te bevorderen om zo bij te dragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs. Dit komt natuurlijk ten goede aan de kinderen.

Wat doet de ouderraad?
We komen ongeveer negen keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen maken we plannen om diverse activiteiten te realiseren. We doen eigenlijk te veel om op te noemen. Maar om toch een beeld te geven zullen we enkele activiteiten opnoemen: Sinterklaas, Kerst, Pasen, avondvierdaagse, schoolfeest, laatste schooldag en overige hand- en spandiensten op school. Een groep enthousiaste ouders maakt deel uit van onze ouderraad.

Waarom is het leuk om deel uit te maken van de OR?
- Door de betrokkenheid weet je wat er leeft en gebeurt op school;
- Een goed werkende OR zorgt mede voor saamhorigheid tussen kinderen, ouders, en het team van onze school.