Prinses Beatrixschool
"Waar je kind mag zijn!"

Trompweg 12
7441 HR Nijverdal
T: 0548 655249
E: info@beatrix-ikt.nl 

Ouderhulp

Wij hechten veel waarde aan actieve betrokkenheid van de ouders. In de praktijk betekent dit onder andere dat ouders: deelnemen aan de organisatie van allerlei activiteiten, assisteren bij: lezen, sportwedstrijden, creatieve lessen, een goede schoonmaakbeurt van materialen, helpen als begeleider bij groepen die op excursie gaan.

Op onze school is er voor gekozen om te werken met klassenouders. De klassenouder heeft een schakelfunctie tussen ouderraad en de ouders. De klassenouder kan door de leerkracht ingeschakeld worden bij het verzamelen van hulpouders bij activiteiten. In het begin van het schooljaar kunnen ouders die klassenouder willen zijn zich opgeven bij de leerkracht op de informatieavond.