Prinses Beatrixschool
"Waar je kind mag zijn!"

Trompweg 12
7441 HR Nijverdal
T: 0548 655249
E: info@beatrix-ikt.nl 

Peuterspeelzaal

Op onze school is ook Peuterspeelzaal Bommes gehuisvest. Bommes is een onderdeel van de SPGH. De SPGH beheert 10 peuterspeelzalen in Nijverdal, Hellendoorn, Daarle, Daarlerveen en Haarle. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen op onze zalen onder professionele begeleiding spelen.

Wij streven er voortdurend naar de kwaliteit en de deskundigheid in de peuterspeelzalen te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door veel aandacht te hebben voor taalachterstanden en voor de sociaal emotionele ontwikkeling. De leidsters zijn allen goed geschoold en volgen ieder jaar een uitgebreide bijscholing. De logopedist komt regelmatig op de zaal om kinderen met een eventuele taal- of spraakachterstand te observeren en leidsters en ouders te begeleiden.

Alle SPGH-peuterspeelzalen hebben een intensieve samenwerking met het basisonderwijs in hun buurt of dorp. Met behulp van onder andere een overdrachtsformulier, gezamenlijke methoden en overdrachtsgesprekken realiseren we voor de kinderen een ‘doorlopende leerlijn’. Wij zijn sterk voorstander van het opbouwen van een goede band met de basisscholen en wij proberen in onze beleidsvoering daar steeds meer op in te spelen.