Prinses Beatrixschool
"Waar je kind mag zijn!"

Trompweg 12
7441 HR Nijverdal
T: 0548 655249
E: info@beatrix-ikt.nl 

Voortgezet Onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs is uitstroom naar het voortgezet onderwijs mogelijk.

De leerlingen van groep 8 doen in de maand april mee aan de CITO-toets, een landelijk meetinstrument om de kennisontwikkeling van leerlingen uit deze groep te meten in vergelijking met leeftijdgenoten. De uitslag van deze CITO-toets wordt o.m. gebruikt bij de overgang van de betreffende leerling naar een vorm van voortgezet onderwijs.
Daarnaast worden de resultaten van de afgelopen acht jaar (via het leerlingvolgsysteem) en de opvatting van de school en ouders meegenomen in de advisering. Het advies wordt in januari met de ouders/ verzorgers van de leerlingen van groep 8 individueel besproken. We proberen het advies, dat elke leerling uit groep 8 in januari krijgt, zo zorgvuldig mogelijk, gericht vanuit het individuele kind, op te stellen. Geprobeerd wordt voor ieder kind de juiste keuze te maken, zodat het op een school terechtkomt waar het optimaal tot zijn/ haar recht kan komen, zo goed mogelijk kan presteren en binnen de daarvoor gestelde termijn het einddiploma kan behalen.

Na inschrijving op een V.O.-school ontvangen de V.O.-scholen een onderwijskundig rapport van de leerlingen en is de overdracht naar de V.O.-school voltooid. Van leerlingen, die door omstandigheden de school voor het einde van groep 8 de school verlaten (bijv. door verhuizing) wordt een onderwijskundig rapport geschreven. Hierin staan alle relevante gegevens vermeld, die voor de nieuwe school van belang zijn. Tevens dient er door de school een uitschrijfformulier ingevuld te worden.

Scholen:
- Reggesteyn Nijverdal www.reggesteyn.nl
- De Waerdenborch Holten www.waerdenborch.nl
- De Passie Wierden www.passie.net
- Het AOC Almelo www.aoc-oost.nl
- Pius X Almelo www.piusx.nl