Prinses Beatrixschool
"Waar je kind mag zijn!"

Trompweg 12
7441 HR Nijverdal
T: 0548 655249
E: info@beatrix-ikt.nl 

Schooltijden

Maandag 8.30 uur - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag 8.30uur - 14.30 uur
Vrijdag 8.30 uur - 14.30 uur

(groep 1 t/m 4 is vrijdag om 12.00 uur vrij)

Wij hanteren een continurooster. Afspraken, regels
en overige informatie van het continurooster kunt u
vinden op onze website.

Een kwartier voor aanvang van de lessen en tijdens
de ochtend – en middagpauze is er middels een
pleinwacht toezicht op het plein.